POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności witryny dostępnej pod nazwą domeny agneswuyamofficiel.com

1. Zbieranie danych

Gromadzimy Twoje dane osobowe w Witrynie, w szczególności za pośrednictwem sekcji „kontakt”, „biuletyn” i „konto klienta”.

Dane osobowe są zdefiniowane jako „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; jest uważany za „możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną”, osobę fizyczną, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator online, lub do jednego lub kilku konkretnych elementów specyficznych dla ich fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości ”.

2. Zebrane dane

Zebrane dane osobowe znajdują się na stronie:

– twoje nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, zwykły adres zamieszkania, adres dostawy i szczegóły płatności,

– informacje przekazywane w ramach wiadomości wysłanej za pośrednictwem zakładki „kontakt”,

– informacje o tym, jak korzystasz z Witryny, zapisane za pomocą plików cookie lub innych wskaźników: Twój adres IP, dostawca usług internetowych, rodzaj używanej przeglądarki, system operacyjny, strony odwiedzanej Strony, data i godzina dostęp lub dane behawioralne związane z analizą działań i wyborów dokonanych w Witrynie.

Podając dobrowolnie dane osobowe dotyczące użytkownika, użytkownik wyraża zgodę na podanie dokładnych informacji i bez uszczerbku dla interesów lub praw osób trzecich.

Dane dotyczące środków płatniczych używanych w Witrynie będą przechowywane przez nas i naszych partnerów umownych tylko przez czas realizacji płatności, chyba że zdecydujesz się zachować swoje dane online. W tym drugim przypadku możesz wycofać swoją zgodę na przechowywanie danych dotyczących płatności w dowolnym momencie.

3. Cel kolekcji

Informacje podane w Witrynie pozwalają nam:

– poprawić swoje wrażenia na stronie;

– świadczyć wymagane usługi lub informacje;

– wykonania zawartej umowy sprzedaży, w szczególności poprzez dostarczenie zamówionego produktu;

– wysyłanie spersonalizowanych wniosków pocztą elektroniczną;

– dołącz do naszych interaktywnych społeczności, uczestnicz w organizowanych przez nas ofertach, operacjach lub grach;

– zapewnić, że treść Strony jest prezentowana w najbardziej efektywny sposób dla użytkownika i jego środków połączenia z Internetem;

– anonimowo opracowuje statystyki dotyczące aktywności Witryny w celu pomiaru, w szczególności, satysfakcji i jakości usług, a tym samym umożliwienia poprawy i optymalizacji Witryny;

– zarządzać bezpieczeństwem Strony.

4. Wykorzystanie i transmisja danych

Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie. Jesteśmy, wraz z naszymi podwykonawcami i partnerami kontraktowymi, jedynymi odbiorcami tych danych.

Tylko dane niezbędne do przetworzenia twojego zamówienia lub naszych usług mogą być przekazywane naszym partnerom umownym zaangażowanym w realizację twojego zamówienia (w szczególności pośrednikom w zakresie płatności zamówień, takich jak placówki bankowe).

Przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim:

– po wyrażeniu przez nas uprzedniej zgody na udostępnienie tych informacji;

– kiedy musimy udostępnić te informacje naszym dostawcom usług, w szczególności naszym dostawcom usług technicznych, aby zapewnić ci zamówioną usługę; i

– gdy otrzymamy wniosek od organu sądowego lub dowolnego organu administracyjnego upoważnionego przez prawo, z prośbą o przekazanie tych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi.

5. Prawa osób fizycznych do gromadzonych danych

Masz prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, które Cię dotyczą, prawa do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu oraz prawa do przenoszenia Twoje dane. Z tych praw można skorzystać na wniosek przesłany przez:

– e-mail na następujący adres: agneswuyamofficiel@gmail.com. lub

– poczta pocztowa na adres

7. Pliki cookie

W zależności od ustawień plików cookie akceptujesz, że Witryna przechowuje informacje dotyczące przeglądania, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Witryny, ustalenia statystyk obecności oraz optymalizacji warunków użytkowania i usług które są tam oferowane.

8. Aktualizacja polityki prywatności

Możemy zmienić Politykę prywatności.

Jeśli chcemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w inny sposób niż określony w Polityce prywatności obowiązującej w momencie ich gromadzenia, zmiany te zostaną powiadomione w widoczny sposób na Stronie, a Ty zostaniesz również powiadomiony e-mailem, jeśli zapiszesz się do newslettera lub załóż konto klienta.