NOTA PRAWNA

Witamy na naszej stronie internetowej dostępnej pod nazwą domeny „agneswuyamofficiel.com” (dalej: „Witryna”), opublikowanej przez AGNES WUYAM, firmę z siedzibą pod adresem 18 rue des perrières 34-170 Castelnau le lez, residence Urban Eden LGT A 206

Dostęp i korzystanie z naszej witryny podlegają tym warunkom (dalej: „Warunki użytkowania”).

Możesz poprosić o wszelkie informacje, korzystając z naszych usług wsparcia: kliknij „Obsługa klienta”. Możesz znaleźć informacje na naszej stronie, swoją rejestrację na stronie, nasze usługi i produkty, a także na temat zamówień i wysyłek, zwrotów i restytucji produktów zakupionych na stronie.

Możemy modyfikować lub po prostu aktualizować, w całości lub w części, niniejsze Warunki użytkowania. Zmiany i aktualizacje niniejszych Warunków użytkowania zostaną zgłoszone na stronie głównej Witryny po ich przyjęciu i zaczną obowiązywać po ich opublikowaniu w Witrynie.

Dlatego prosimy o regularne odwiedzanie tej sekcji, aby sprawdzić treść niniejszych warunków użytkowania w ich najnowszej wersji aktualizacji. W przypadku, gdy nie zgadzasz się, w całości lub w części, z niniejszymi warunkami użytkowania, prosimy o nieużywanie naszej witryny.

Dostęp do Witryny i korzystanie z niej, w tym wyświetlanie stron internetowych, wszelka komunikacja z nami, możliwość pobierania informacji o naszych produktach i zakupu tych produktów w Witrynie, stanowią działania prowadzone przez nasz klienci wyłącznie na własny użytek, wspomniany osobisty użytek musi zatem być obcy jakiejkolwiek działalności komercyjnej lub zawodowej.

Przypominamy, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Witryny i jej zawartości.

1. Dane osobowe

Dostęp i wykorzystanie twoich danych osobowych jest organizowane przez naszą Politykę prywatności

2. Prawa własności intelektualnej

Zawartość Witryny, taka jak na przykład dzieła, obrazy, zdjęcia, dialogi, muzyka, dźwięki i filmy, dokumenty, rysunki, rysunki, logo i inne materiały, niezależnie od formy, opublikowanej w Witrynie, w tym „menu”, jej architektury, stron internetowych, grafiki, kolorów, ekranów, instrumentów, znaków i projektu Witryny, schematów, układów Na stronie metody, procesy, funkcje i oprogramowanie stanowiące część Witryny są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej, których my i / lub potencjalni partnerzy jesteśmy wyłącznymi właścicielami. Powielanie i / lub reprezentacja, całkowita lub częściowa, niezależnie od formy, Witryny w całości, a także jakiejkolwiek jej zawartości, podlega naszej wyraźnej, uprzedniej i pisemnej zgodzie.

Tylko my mamy wyłączne prawo do upoważnienia lub zakazania powielania lub bezpośredniego lub pośredniego, tymczasowego lub stałego reprezentowania, w całości lub w części, niezależnie od trybu lub formy, Witryny i / lub jej zawartość. W odniesieniu do korzystania z Witryny użytkownik jest upoważniony tylko do wyświetlania Witryny i jej zawartości. Nie jesteś jednak upoważniony do tworzenia reprodukcji lub oświadczeń, niezależnie od nośnika lub wektora, w całości lub w części Witryny i / lub jej zawartości. Jakikolwiek rodzaj zwielokrotniania lub reprezentacji musi być faktycznie uprzednio autoryzowany przez nas lub, jeśli to konieczne, przez autorów dzieł zawartych w Witrynie.

Takie operacje reprodukcji lub reprezentacji muszą być przeprowadzane w celach zgodnych z prawem i zgodnie z wyżej wymienionymi prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej.

W żadnym wypadku nie możesz zmieniać ani modyfikować treści Witryny i chronionych utworów bez naszej uprzedniej zgody i / lub w razie potrzeby od każdego autora prac opublikowanych w Witrynie.

3. Ostrzeżenia dotyczące treści

Podejmujemy wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec publikowaniu w Witrynie treści, które opisują lub reprezentują sceny lub sytuacje przemocy fizycznej lub psychicznej, lub które mogą, w zależności od wrażliwości użytkowników Witryny, zostać rozważone jako pogwałcenie osobistych przekonań, praw człowieka i godności ludzi, niezależnie od formy i formy wypowiedzi. W ten sposób możemy zagwarantować, że zawartość Witryny jest odpowiednia i zgodna z prawem we Francji, a nie w innych krajach.

Dlatego w przypadku, gdy takie treści zostaną uznane za niezgodne z prawem lub nielegalne w innym kraju, proszę nie uzyskiwać dostępu do naszej witryny z tego kraju, a jeśli użytkownik